1895 : Reconstruction de l’estacade

1895 = Reconstruction de l’estacade