1923 : Effondrement de l’estacade

1923 = Effondrement de l’estacade